IFOCOP предлага пет възможности за обучение, адаптирани според вашата цел, вашият статус, вашето лично положение, но също така и наличното финансиране, което ви е на разположение. Съсредоточете се днес върху Интензивна формула, дипломен курс, съчетаващ четири месеца курсове и четири месеца практическо приложение в компания.

« Търсих курс за по-малко от година, с теоретична част, но и практическа, за да затвърдя уменията и знанията си. Дадох си 100%. Насима Буаца, обучаваща се в обучение за „Мениджър на човешки ресурси“, обобщава перфектно характеристиките и инвестициите, необходими за предприемане на интензивната формула, предлагана от IFOCOP. Обръщане към служителите и търсещите работа желаещи да се преквалифицират и да получат признат сертификат в целевата област, тази формула е подходяща и за служител, който вече има опит в споменатата област, но без необходимата диплома или ниво на отговорност. Това е случаят с Насима Буаца, който се опита да затвърди постиженията си и да потвърди призната диплома, за да му позволи да премине на позицията на HR мениджър.

Значителна лична инвестиция

Контролер на управление, лицензиран след 21 години в индустриална компания, Karine San предприе същата стъпка, за да спечели доверие и увереност по отношение на вербуващите.