Различните обучителни видеоклипове, предлагани от г-н Rossetti Stéphane, са с отлично качество. Представени са подробно редица практически казуси. Следвайки го в YouTube, със сигурност ще научите много и ще развиете уменията си много бързо.

Проведете анкета или промоционално проучване, за да съберете точни и насочени отговори чрез полета на формуляра, като квадратчета за отметка. В това обучение реализираме рекламна поща на фирма, за да общуваме на отворени врати. Динамичният купон за отговор позволява на издаващата компания да насърчи получателите просто да участват в анкетата. Падащите списъци с възможности за избор, както и квадратчетата за отметка предлагат точни отговори за улесняване... 

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →

READ  Обърнете внимание на невербалния език