Това е ново ръководство за работодателите. Министерството на труда публикува в понеделник, 7 септември национален протокол да осигури здравето и безопасността на служителите в условията на епидемията Covid-19, която замества националния протокол за деконфиниране. Този документ е приложим от 1 септември. Той обхваща различни теми.

Носенето на маска

Колективно затворени пространства

Носенето на маска е задължително в компании в затворени колективни места. Протоколът обаче прави изключения от този принцип.

Естеството на някои сделки прави носенето на маска несъвместимо.

Служителят, който е на неговия пост, може да има право да прибере маската си в определени часове на работния ден и да продължи дейността си. Но е невъзможно да свалите маската си през целия ден ...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  SHOPIFY: Facebook пикселна инсталация