Проектът за професионален преход (PTP) позволява на всички служители да мобилизират своите личен акаунт за обучение(CPF) по негова инициатива, за да извърши сертифициращо обучение за смяна на занаяти или професии.


По време на проекта за професионален преход служителят се ползва от специфичен отпуск, през който трудовият му договор е спрян. Неговото възнаграждение се запазва при определени условия. Тази система замени индивидуалния отпуск за обучение (CIF).


Регионални смесени междупрофесионални комисии (CPIR) – сдружения „Transitions Pro“ (ATpro), наричан още Transitions Pro, разглежда приложенията за финансова подкрепа за професионални проекти за преход. Те покриват образователните разходи, възнаграждението и, където е приложимо, някои допълнителни разходи, свързани с обучението.


За да бъде ръководен при избора си на преквалификация и при попълването на своето досие, служителят може да се възползва от подкрепа от съветник за кариерно развитие (CEP). CEP информира, насочва и помага на служителя да формализира своя проект. Той предлага план за финансиране.


В края на неговия курс за обучение спирането на договора на служителя приключва. Връща се на работното си място или

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Сътрудничество и солидарност: киберсигурността се изгражда на ниво Европейски съюз