Бъдете удобни с фактурирането си, изготвяйки съвместими фактури бързо и лесно

Времето за обучение е приблизително 30 минути, то е безплатно и придружено от красиви изображения под формата на power point.

Лесно е да се следва и всички начинаещи са добре дошли.
Редовно предоставям това обучение лице в лице като част от първоначално или продължаващо обучение на аудитория от хора с проекти за създаване на бизнес.

В няколко раздела ще обсъдим основните понятия, които трябва да присъстват във вашите фактури: Задължителната и допълнителна информация, изчисляването на ДДС, търговските отстъпки, отстъпката, различните начини на плащане, вноските, депозита и плащането графици.

Ще завършим презентацията с прост шаблон за фактура и лесно дублиращ се, за да можете бързо да редактирате новите си фактури и по този начин да спестите време за другите си търсещи или производствени задачи.

Това обучение е адресирано основно до предприемачи, а също и до всеки бизнес мениджър, който не би се чувствал добре с тази фактура.

Това обучение ще ви предпази от много проблеми, по-специално загуба на пари, свързани с фактури, които не отговарят на действащите разпоредби във Франция ...

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →