Оставка на пекар за заминаване в обучение: как да си тръгнете с пълно спокойствие

 

[Собствено име] [Име на подател]

[адрес]

[Пощенски код] [Град]

 

[Име на работодателя]

[Адрес за доставка]

[Пощенски код] [Град]

Препоръчано писмо с обратна разписка

Относно: Оставка

 

Госпожо, Господине,

С настоящото ви информирам, че подавам оставка от позицията си във вашата пекарна, считано от (дата на напускане).

Наистина реших да премина курс на обучение, за да подобря уменията и познанията си в областта на управлението. Това обучение представлява уникална възможност за мен да се развивам професионално и да подобря уменията си в управлението на бизнеса.

Бих искал да ви благодаря за тези години, прекарани във вашата компания и за професионалния опит, който успях да придобия. Научих много за това как да правя различни видове хляб и сладкиши, как да управлявам инвентара, как да се справям с клиентите и как да работя в екип.

Наясно съм, че моето напускане може да причини неудобство, поради което съм готов да работя с вас за организирано заминаване, като обучавам заместник и осигурявам предаване на моите задачи.

Моля приемете, госпожо, господине, най-добри пожелания

 

 

[Комуна], 28 февруари 2023 г

                                                    [Подпишете тук]

[Собствено име] [Име на подател]

 

 

Изтеглете „Model-of-letter-of-resignation-for-departure-in-training-Boulanger-patissier.docx“

Model-de-letter-de-resignation-pour-depart-en-formation-Boulanger-patissier.docx – Изтеглено 811 пъти – 16,63 KB

 

 

 

Оставка на сладкар за по-добро възнаграждение: примерно писмо, което следва

 

[Собствено име] [Име на подател]

[адрес]

[Пощенски код] [Град]

 

[Име на работодателя]

[Адрес за доставка]

[Пощенски код] [Град]

Препоръчано писмо с обратна разписка

Относно: Оставка

 

Госпожо, Господине,

Информирам ви за решението си да напусна поста си във вашата пекарна. Това решение е мотивирано от професионална възможност, която ми беше предложена и която ще ми позволи да подобря условията си на заплащане.

Искам да ти благодаря за годините, прекарани с теб. Имах възможност да работя върху различни видове паста, хлебни изделия и да управлявам доставките на суровини. Също така успях да практикувам уменията си за управление на екип, като си сътрудничих с моите колеги сладкари.

За да мине заминаването ми при най-добри условия, аз съм готов да го организирам така, че да минимизирам въздействието върху екипа на място.

Имайки това предвид, аз съм готов да спазвам правните и договорните бележки, както и условията за напускане, предвидени във вътрешните правила на компанията.

Моля, приемете, госпожо, сър, в израза на най-добрите ми поздрави.

 

 [Комуна], 29 януари 2023 г

                                                    [Подпишете тук]

[Собствено име] [Име на подател]

 

 

Изтеглете „Model-of-resignation-letter-for-better-paid-career-opportunity-Boulanger-patissier.docx“

Model-of-resignation-letter-for-better-paid-career-opportunity-Boulanger-patissier.docx – Изтеглено 787 пъти – 16,49 KB

 

Оставка на пекар по семейни причини: образец на писмо за изпращане

 

[Собствено име] [Име на подател]

[адрес]

[Пощенски код] [Град]

 

[Име на работодателя]

[Адрес за доставка]

[Пощенски код] [Град]

Препоръчано писмо с обратна разписка

Относно: Оставка

 

Госпожо, Господине,

Днес ви изпращам писмото си за напускане по семейни причини.

Наистина, след промяна в семейната ситуация, трябва да напусна работата си като пекар. Прекарах страхотно време с вас и се гордея, че успях да участвам в създаването на вашите вкусни продукти.

Бих искал да ви благодаря за доверието, което ми гласувахте през тези години. Покрай вас научих много и придобих ценен опит, който ще използвам в бъдещата си професионална дейност.

Също така искам да ви уверя, че ще изпълня договорния си период на предизвестие и съм готов да ви помогна да намерите заместник на моята позиция.

Оставам на ваше разположение за всякакви въпроси или искания за информация.

Моля, приемете, госпожо, сър, израза на моите най-добри поздрави.

 

  [Комуна], 29 януари 2023 г

  [Подпишете тук]

[Собствено име] [Име на подател]

 

 

Изтеглете „Model-resignation-letter-for-family-reasons-Boulanger-patissier.docx“

Model-of-resignation-letter-for-family-reasons-Boulanger-patissier.docx – Изтеглено 794 пъти – 16,68 KB

 

Защо е важно да се погрижите за писмото си за напускане, за да започнете на добра основа

Когато вземете решение да напусни работата си, от съществено значение е да сте сигурни, че ще оставите положително впечатление у вашия работодател. Вашето напускане трябва да бъде извършено прозрачно и професионално. Една от ключовите стъпки за постигане на това е да напишете писмо за напускане внимателно написана. Това писмо е възможност да изразите причините за напускане, да благодарите на вашия работодател за предоставените ви възможности и да уточните датата на напускане. Също така може да ви помогне да поддържате добри отношения с вашия работодател и да получите добри препоръки в бъдеще.

Как да напиша професионално и учтиво писмо за напускане

Писането на професионално и учтиво писмо за напускане може да изглежда обезсърчително. Въпреки това, ако следвате няколко прости стъпки, можете да напишете ясно и кратко писмо, което демонстрира вашия професионализъм. Първо започнете с официален поздрав. В основната част на писмото ясно обяснете, че се оттегляте от позицията си, като посочите датата на напускане и причините за напускане, ако желаете. Завършете писмото си с благодарност, подчертавайки положителните аспекти на вашия трудов опит и предлагайки вашата помощ за изглаждане на прехода. И накрая, не забравяйте внимателно да коригирате писмото си, преди да го изпратите.

Важно е да запомните, че вашето писмо за напускане може да окаже значително влияние върху бъдещата ви кариера. Не само ви позволява да напуснете работата си на добра основа, но също така може да повлияе на това как вашите бивши колеги и работодател ще ви запомнят. Като отделите време за Напиши писмо професионална и учтива оставка, можете да улесните прехода и да поддържате добри работни отношения за в бъдеще.