Отскачането след загубата на работа никога не е лесно, както от професионална, така и от лична гледна точка. В случай на приключване икономически, компаниите с над 1 служители трябва да предложат отпуск за пренасочване. Но как можете да се възползвате максимално от този преходен период? Тук ви даваме ключове в компанията на Оливие Бревет, директор на Oasys Mobilité.

Между 1 март 2020 г. и 24 май 2021 г., т.е. в разгара на здравна криза, Департаментът за анимация на изследвания, изследвания и статистика (Dares) регистрира във Франция 1 PSE (планове за защита на заетостта). С, за компании с над 041 служители, задължението да предлагат отпуск за пренасочване в случай на съкращаване на съответните служители.

« Отпускът за преназначаване налага минимуми по отношение на продължителността (4 месеца) и обезщетението (65% от средното обезщетение за последните дванадесет месеца), обяснява Оливие Бревет, директор на Oasys Mobilité, фирма, подпомагаща служителите преди напускане на компанията (информация, подкрепа при вземане на решения, размисъл) и след заминаването им за конкретното изпълнение на техния проект (заетост, обучение, създаване на бизнес, ликвидиране на пенсионни права и др.). След това се водят преговори както по отношение на продължителността