Лятото на 2022 г. ни показа какво ни очаква изменението на климата, ако продължим напред. Въпреки предупрежденията на учените от много години, досега е постигнат малък напредък.

Време е да осъществим екологичния преход в голям мащаб, не само за да защитим планетата, но и за да гарантираме оцеляването на човечеството.

Можете да действате като гражданин и да изпълнявате своята роля, но можете също да бъдете агент на промяната във вашата компания. Този курс ще ви насочи да създадете конкретен план за действие за вашата компания, за да се включи в екологичния преход.

Ще научите как да идентифицирате глобалните екологични проблеми, които засягат бизнеса, да извършите въглеродна оценка на вашия бизнес и да изготвите план за намаляване на емисиите на парникови газове. Освен това ще откриете предизвикателствата и възможностите на екологичния преход за вашата професия и за компанията като цяло.

Сега е време да действаме. Присъединете се към мен, за да станете агент на промяната и да насочите бизнеса си към устойчиво бъдеще.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт→

 

READ  Основното на Zoom