Съвременният ни живот е изпъстрен от използването на различни устройства, които ни заобикалят ежедневно: смартфони, коли, таблети, домакински уреди, влакове и др.

Всички ние сляпо вярваме в тяхното постоянно функциониране, без дори да се тревожим за последствията от евентуалните им неизправности. Достатъчно е обаче само едно прекъсване на захранването, за да разберем колко пагубно може да бъде пристрастяването ни към тези продукти, било то по неудобен, скъп или дори критичен начин.

За да избегнем тези ситуации, ние сме склонни да предвиждаме всеки ден. Например, използваме няколко будилника, за да сме сигурни, че няма да пропуснем важна среща. Това се нарича опит, който ни напомня за последствията от вече преживяна подобна ситуация.

Не можем обаче да разчитаме единствено на опит в индустриалната сфера, тъй като това би взело предвид само това, което вече се е случило и следователно би било неприемливо.

Следователно е от съществено значение да се предвидят и предвидят потенциални проблеми, когато се дефинира или проектира продукт или система. В този курс ще разгледаме поредица от стъпки, инструменти и подходи, които ще ви позволят да разгледате надеждността в проект за продуктов дизайн.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт→

READ  Социални мерки: които в крайна сметка не приключиха на 31 декември 2020 г.!