Кетъринг за служители извън периода Covid-19

Условията за хранене на служителите са различни в зависимост от това дали компанията има 50 служители или не.

Фирма с най-малко 50 служители

В компании с най-малко 50 служители, след консултация с CSE, трябва да осигурите на служителите помещения за хранене:

който е осигурен с достатъчен брой места и маси; който включва кран за питейна вода, прясна и топла, за 10 потребители; и който има средства за запазване или охлаждане на храни и напитки и инсталация за претопляне на ястия.

Забранено е работниците да се хранят в помещенията, определени за работа.

Различните начини ви позволяват да изпълнявате задълженията си: кухня, в която служителите могат да се хранят, но също и столова или трапезария в рамките на компанията, или фирмен ресторант.

Фирма с по-малко от 50 служители

Ако имате по-малко от 50 служители, задължението е по-леко. Трябва да осигурите на служителите само място, където те могат да се хранят при добри здравословни и безопасни условия (редовно почистване, кофи за боклук и др.). Тази стая може да бъде оборудвана в ...