За ученици от 1-ви и последни гимназии и техните придружители, MOOC „Проект FAC: рецепти за успех в човешките науки“ основна цел е да се открие реалността на обучението в различните дисциплини на хуманитарните науки.

Благодарение на много видеоклипове и различни дейности, учащите ще могат да се борят срещу получените идеи, да открият разликите между гимназия и университет, но и да получат много съвети за оптимизиране на влизането и успеха си в университета. Подготовката означава придобиване на добри практики за успех!

формат

Ще можете да следвате този MOOC като цяло Liberte : съветваме ви да следвате планирания напредък от сесия 0 до сесия 5, но тъй като всички сесии ще бъдат отворени по едно и също време, можете да напредвате със собствено темпо и да използвате всички ресурси, както желаете, когато пожелаете. пожелайте го! MCQ ще бъдат достъпни от септември до края на декември. За тези, които желаят успешно да получат последващ сертификат, за да го използват в приложение, ще бъде достатъчно да получат 50% верни отговори на 4-те задължителни MCQ преди крайния срок, посочен в MOOC.