„Колежът за мен ли е?“ Това е ориентация Mooc, предназначена за гимназисти, техните семейства, но също и за студенти, които се чудят за кариерата си в университета. Той не представя различните курсове за висше образование, но дава основните ключове за успешно преминаване от статут на ученик в гимназията към този на студент. В програмата на този Mooc са видеоклипове с професионалисти по напътствия, представяне на инструменти за започване на обучението си във висшето образование или видеоблогове на ученици от гимназията или колежа. Проектиран като нещо като швейцарско армейско ножче, той може да бъде полезен и за студенти, които се чудят за евентуална преориентация.

Неговата цел е по-добро разбиране на университета с амбицията да помогне на гимназистите да се ориентират благодарение на набор от MOOCs, от които този курс е част, който се нарича ProjetSUP.

Съдържанието, представено в този курс, е създадено от преподавателски екипи от висше образование в партньорство с Onisep. Така че можете да сте сигурни, че съдържанието е надеждно, създадено от експерти в областта.