Компаниите с 50 до 250 служители имат само няколко дни, за да изчислят своите индекс на равенството между половете. Този инструмент, създаден съгласно закона от 5 септември 2018 г. за свободата на избор на професионално бъдеще, позволява на работодателите да измерват къде се намират в тази област.

Под формата на оценка от 100, индексът се състои от четири критерия - пет за компании с над 250 служители - които оценяват неравенствата между жените и мъжете: разликата в заплащането (40 точки), разликата в разпределението на годишни увеличения (20 точки), броят на служителите се е увеличил при завръщането им от отпуск по майчинство (15 точки), мястото на жените сред 10-те най-добре платени (10 точки) и, за компании с над 250 служители, разликата в разпределение на промоции (15 точки).

Les МСП с най-малко 50 служители трябва до 1 март да го публикуват на своя уебсайт и да го съобщят на своя Социално-икономически комитет (CES), както и на инспекцията по труда (Direccte или Dieccte). Това задължение се отнася до компании с най-малко 1