До края на този курс ще можете да:

  • вие представяте;
  • движете се;
  • да ви настанят;
  • възстановява те;
  • направи покупка.

Вие също ще се научите да пишете и четете арабски благодарение на предлаганото обучение в графичната система.

Обучението е организирано около прости задачи, посочени в ниво А1 от Европейската референтна рамка за език (CEFRL).

В края на обучението ще можете да поздравите по лесен начин, да се представите (самоличност, адрес и телефон, професия, произход, дейност), да разберете и поискате подобна информация от вашите събеседници; попълнете прост формуляр с име, адрес, националност и семейно положение; да питате пътя си, как да се придвижвате, да използвате разумно основните формули за учтивост; да резервирате стая и да направите поръчка в кафене или ресторант; да направите покупка.

С езиковото обучение MOOC настоява културното измерение знанието, което е от съществено значение за осъществяване на контакт с говорещия за зачитане и разбиране на техните кодове и ценности.

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Въздействието на цифровите технологии върху околната среда