Печат Friendly, PDF & Email

Любопитни ли сте или страстни към китайския език и култура, търсите ли езикова и културна промяна на пейзажа? Този MOOC ви предлага първи контакт с свободно владеещ китайски, дава ви някои ключове за подход към неговото изучаване, както и някои културни забележителности.

Зачитайки спецификата на китайския език, обучението се фокусира върху фундаменталните познания по китайски език, от прости устни и писмени задачи, посочени в ниво A1 от Общата европейска езикова рамка (CEFRL).

С езиковото обучение MOOC настоява за културното измерение, познаването на което е от съществено значение за осъществяване на контакт с чуждоговорещ, като същевременно зачита и разбира техните кодове и ценности.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Френското председателство на Съвета на Европейския съюз