Глобализираният информационен пейзаж се променя, инструментите за обработка на информация се специализират и организират масата информация по диференциран начин. Информационната среда се състои от нови форми на посредничество, процес на глобализация, персонализиране и споделяне на информация, който се развива според информационните области.

Следователно колективното отразяване на текущата информационна среда в агробионауките прави възможно подобряването на знанията контексти за производство, редактиране и разпространение на информация. Защото да се ориентираш в информационната среда означава да знаеш как да избереш най-подходящите информационни системи, инструменти за наблюдение и изследване според вида на насочената информация.

Настоящите предизвикателства са декриптиране на информация, нейната обработка, нейната организация, което прави възможно валидирането на качествената информация, необходима за неговата работа. Овладяването на инструментите, които го правят достъпно във фазите на наблюдение, изследване, събиране и подбор, след това улеснява присвояването и разпространението на избраната информация.

 

Този MOOC има за цел да ви подкрепят в разбирането на информационната среда на агробионауките да станете по-ефективни в обучението си, подготовката за курсове и професионалните си практики.