Овладейте функционалното богатство на Outlook, за да знаете как да адаптирате методите му на работа и организацията му, за да се възползвате максимално от 4 основни функции на Outlook: съобщения, календар, директория с контакти и мениджър на задачи

Нашето обучение се състои от 4 модула. Вие избирате да следвате този или тези, които са ви полезни:

  • Модул 1 - Бъдете ефективни с имейла си в Outlook
  • Модул 2 - Управление на времето с Outlook
  • Модул 3 - Квалификация за контакт...

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →