Един от синдикатите в моята компания ме моли да създам стая, посветена на кърменето. Какви са задълженията ми по този въпрос? Може ли синдикатът да ме принуди към такава инсталация?

Кърмене: разпоредбите на Кодекса на труда

Имайте предвид, че за една година от деня на раждането вашата служителка, която кърми детето си, има един час на ден за тази цел в работно време (Кодекс на труда, чл. L. 1225-30) . Тя дори има възможност да кърми детето си в заведението. Времето, с което служителката може да кърми детето си, е разделена на два периода от по тридесет минути, единият по време на сутрешната работа, а другият следобед.

Периодът, през който се спира работата за кърмене, се определя по споразумение между служителката и работодателя. При липса на споразумение този период се поставя в средата на всеки половин работен ден.

Освен това, имайте предвид, че на всеки работодател, който наема повече от 100 служители, може да бъде наредено да инсталира в своето предприятие или в близост до помещения, предназначени за кърмене (Кодекс на труда, чл. L. 1225-32) ...