Чувствали ли сте се някога по-вулгарен, груб или напротив по-съчувствен и отворен, когато говорите на друг език? Нормално е ! Всъщност много изследвания са склонни да потвърждават, че изучаването на нов език може да промени поведението на човека спрямо другите ... или към себе си! До каква степен изучаването на език може да се превърне в актив за личностно развитие? Това ще ви обясним!

Няколко проучвания показват, че изучаването на език води до промяна на личността

Сега изследователите са единодушни: изучаването на език води до промяна в личността на учащите. Първите проучвания по темата са проведени през 60 -те години на миналия век от психолингвиста Сюзън Ервин-Трип, пионер в изследванията на психологията и езиковото развитие сред билингвите. Сюзън Ървин-Трип провежда по-специално първите експериментални проучвания с възрастни двуезични. Тя пожела да проучи по -подробно хипотезата, че съдържанието на двуезичните речи се променя в зависимост от езика.

През 1968 г. Сюзън Ервин-Трип избира за предмет на изследване жени от японска националност, живеещи в Сан Франциско, които са женени за американци. Изолирани от японската общност, живееща тогава в Америка, тези жени имаха много малко