До края на този курс ще можете да:

  • Опишете какво е медицинска симулация
  • Разберете влиянието на човешкия фактор при появата на грешки
  • Анализирайте възникването на инцидент и различните му аспекти
  • Познайте различните модалности на симулация
  • Разберете протичането на една пълна симулационна сесия и ролята на различните фази
  • Познайте различните етапи на дебрифинга и техните роли
  • Разберете стойността на дебрифинга с добра преценка
  • Познайте стъпките за създаване на курс за обучение
  • Познайте стъпките за създаване на симулационен сценарий

Описание

Този курс има за цел да разбере симулацията в контекста на здравеопазването. Ще откриете произхода му, добрите му практики, различните инструменти за оптималното му прилагане, както и предимствата, които предлага като образователен инструмент. Освен това ще разберете ролята, която медицинската симулация може да играе в управлението на качеството и безопасността на грижите.

Чрез обяснителни видеоклипове, интервюта и упражнения ще откриете теоретичните понятия, свързани със симулацията, но и примери за приложение.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Доклад: Изграждане на библиография