Печат Friendly, PDF & Email

Всяко заето лице (служител, обучаващ се, стажант, държавен служител и др.) е засегнато от медицински прегледи в контекста на работата.

Какво представляват медицинските посещения и прегледи в контекста на работа?

В рамките на работата вие можете и имате право да се консултирате със специалист по трудова медицина по време на медицински преглед. Специалистите по трудова медицина са медицински сестри по трудова медицина или лекари по трудова медицина. Те също се наричат услуги по професионално здраве и профилактика (SPST) в частния сектор или превантивната медицина в публичния сектор.

Медицинското посещение е моментът, в който службите за профилактика и трудова медицина, лекар или медицинска сестра по трудова медицина проверяват дали работното Ви място е адаптирано към Вашето здравословно състояние. След това лекарят по трудова медицина ви информира за рисковете от излагане на вашата позиция и посочва средствата за превенция и наблюдение, които трябва да бъдат въведени, за да запазите вашето здраве.

Служители: медицински посещения в контекста на работа

При всяко медицинско посещение (с изключение на посещението преди възстановяване) лекарят по трудова медицина изготвя удостоверение за посещение в

READ  Въведение в Forex търговията за 1 час!