2021 медицински посещения: какво се отлага или не

Отсрочването се отнася до два вида изпити;
първоначалното информационно-профилактично посещение (ВИП) (с изключение на определени групи в риск: непълнолетни, бременни жени, нощни работници и др.) и неговото подновяване;
подновяването на изпита за правоспособност и междинното посещение за работници, които се възползват от засилено наблюдение, с изключение на работниците, изложени на йонизиращо лъчение, класифицирани в категория А.

Всички тези изпити, чийто краен срок е трябвало да пристигне до 16 април 2021 г. (или които вече са отложени за първи път и не могат да бъдат организирани преди 4 декември 2020 г.), могат да бъдат отложени най-много една година след крайния срок.

Отлагането им обаче не е системно, а е лекар по трудова медицина Кой решава. Той може да избере да ги поддържа по отношение на наличната му информация относно здравословното състояние на служителя, както и рисковете, свързани с работното му място или условията на труд.

2021 медицински посещения: какво отлагането означава за вас

Не от вас зависи да организирате отлагането, а от трудовата медицина. Така че професионалният лекар трябва да:

от една страна, да ви информира за отлагането, както и