Отне му по-малко от четири години, за да премине от статута на QHSE новак към този на QSSE Manager за един от най-известните одиторски бюра в района! Стефани, бивша ученичка на IFOCOP, се съгласи да сподели с нас своя опит, както и няколко добри съвета.

Тя е донякъде съкрушена работеща девойка, но изпълнена с ентусиазъм и жизненост, която се съгласи да отдели момент от вече натоварения си ден, за да отговори на нашите въпроси. Нашата цел: да погледнем назад към нейното удивително пътешествие и да разберем как за няколко години тя успя да създаде специално място в Bureau Veritas, една от най-престижните френски одиторски фирми. Неговият отговор: « Работа, метод и преди всичко убеждението, че в живота всичко може да се научи, стига да си направите труда ". Разбира се, но оттам до поемането на отговорността на служба от 300 души в рамките на пет години, включително преквалификацията ... има пропуск! Или по-скоро малки скокове на чип, според Стефани, която се присъедини към настоящата си позиция в края на 4-месечния си стаж, като част от обучението си в IFOCOP. Тя разказва.

Строгост, метод и