Самонаетите, или по-скоро микробизнес, е благоприятен статус за деклариране на малка дейност, като същевременно се ограничават административните процедури. С малко над 1,7 милиона микропредприемачи във Франция през декември 2019 г. (+ 26,5% за една година), според Федерацията на автопредприемачите, статутът наистина продължава да съблазнява. Почти половината от бизнеса, който се създава във Франция, е микробизнес (47% през 2019 г.).

Въпреки това, зад привидната простота на устава, въпросът за отговорността на самостоятелно заетия предприемач крие голям риск, който рядко се споменава.

Неограничена отговорност за вашия бизнес и лично имущество

Приемайки статута на индивидуален предприемач в рамките на микропредприятието, вашата отговорност се ангажира по неограничен начин върху вашите професионални и лични активи, по-специално в случай на вземане.

Въпреки това, вие запазвате защита по отношение на вашия Основно местожителство, неуловим по право, независимо дали се държи в пълна собственост, в плодоползване или в свободна собственост.

Ако имате друго недвижимо имущество, което не е определено за вашата дейност (например земя или втори дом), можете