В това научно и техническо становище ANSSI обобщава различните аспекти и предизвикателства на квантовата заплаха в настоящите криптографски системи. След кратък преглед на контекстд от тази заплаха, този документ въвежда a временно планиране за миграция към постквантова криптография, т.е. устойчиви на атаките, които би направила възможна появата на големи квантови компютри.

Целта е да предвиждайки тази заплаха като се избягва всякаква регресия в устойчивостта на атаки, постижима с помощта на съвременните конвенционални компютри. Това известие има за цел да предостави насоки на производителите, разработващи продукти за сигурност, и да опише въздействието на тази миграция върху получаването на визи за сигурност, издадени от ANSSI.

Структура на документа Какво е квантов компютър? Квантова заплаха: какво би било въздействието върху настоящите цифрови инфраструктури? Квантовата заплаха: случаят със симетричната криптография Защо квантовата заплаха трябва да се вземе предвид днес? Може ли квантовото разпределение на ключ да бъде решение? Какво е постквантова криптография? Какви са различните пост-квантови алгоритми? Какво е участието на Франция в лицето на квантовата заплаха? Ще бъдат ли бъдещите стандарти на NIST достатъчно зрели