Печат Friendly, PDF & Email

До края на този курс ще можете да:

  • обобщават и синтезират таблици с данни с помощта на прости графики;
  • използват методи за визуализация, подходящи за многоизмерен проучвателен анализ;
  • интерпретира резултатите от факторен анализ и класификация;
  • разпознава, във връзка с проблема и данните, метода, подходящ за изследване на набор от данни според естеството и структурата на променливите;
  • анализирайте отговорите на анкета;
  • прилага метод за анализ на текстови данни
  • приложете факторните и класификационните методи в безплатния софтуер R

В обобщение, вие ще бъдете автономни при прилагането и интерпретацията на многоизмерни проучвателни анализи.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Професиите за грижи и подкрепа се набират