До края на този курс ще можете да:

  • разберете предизвикателствата на екологичните, икономическите, енергийните и социалните преходи и ги приложите към реалностите на вашата територия,
  • изградете ориентирана към прехода пътна карта,
  • установете мрежа за четене, за да прегледате вашите проекти по отношение на устойчивото развитие,
  •  подобрете проектите си, като черпите вдъхновение от конкретни и иновативни решения.

Описание

Предупрежденията на учените са формални: настоящите предизвикателства (неравенства, климат, биоразнообразие и т.н.) са колосални. Всички го знаем: нашият модел на развитие е в криза и генерира настоящата екологична криза. Трябва да го трансформираме.

Убедени сме, че е възможно да се изправим пред тези предизвикателства на териториално ниво и че местните власти са основни играчи в прехода. По този начин този курс ви кани да изследвате предизвикателствата на екологичните, икономическите, енергийните и социалните преходи в териториите - като вземете пример от опита

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Какво представляват паритетите на покупателната способност и как се изчисляват?