Служителите имат право да се хранят на работното си място. Правителството на Жан Кастекс публикува, неделя, 14 февруари в Официален вестник, указ, отварящ тази възможност временно, от понеделник и до шест месеца след края на извънредното състояние на здравето. Извънредното здравословно състояние трябва да приключи на 1 юни, при липса на удължаване, съгласно законопроект, приет на 9 февруари.

За да се съобразят с правилата за социално дистанциране, фирмените ресторанти и кафенета са ограничили капацитета си за приемане. В същото време студът и затварянето на кафенета и други ресторанти увеличават броя на хората, които се хранят в помещенията на компанията.

Член R. 4228-19 от Кодекса на труда фиксира игнорираната забрана „Да позволя на работниците да се хранят в помещенията, определени за работа“. Указ от 7 март 2008 г. създаде тази статия. Както е припомнено Le Monde, в много компании вътрешните разпоредби налагат същата мярка.

„Указът от 2008 г. отговори на проблем с лошите санитарни условия, обясни на вестника Régis Bac, ръководител на