Описание

Създаването на стартъп може да се ускори, ако си зададете правилните въпроси. Подходът, предложен тук, е синтез на 6 години подкрепа за близо 400 стартиращи фирми и се основава на заключенията от доклада „Стартъп геном“, който изследва общата „ДНК“ на много стартиращи компании, които са преживели успех и неуспех.

Бивш директор на Центъра за иновации на Microsoft във Валония (избран за най-добър световен микрофон през 2010 г. в услугите, предлагани на предприемачите за неговата програма „Boostcamp“), Бен Пиквард предлага тук структуриран подход, който да отразява качеството на вашия проект:

- Теоретична рамка за размисъл, 5 ключови измерения на успеха

- Хляб / продукт

- Клиенти

- Екип

- Бизнес модел (и P&L бирена кашон)

- Финансиране

- Pitch Art

- постно