Напълно безплатно премиум обучение OpenClassrooms

Всеки ден нови заплахи и уязвимости застрашават вашите данни и системи. За да предотвратите това, трябва активно да наблюдавате тези уязвимости, да събирате информация и да уведомявате различните служители.

Ще трябва да общувате с много заинтересовани страни, включително служители, други членове на организацията, мениджъри и регулаторни органи, които не винаги ще са съгласни с информацията, която предоставяте. Следователно трябва да им предоставите информация, която гарантира целостта на техните данни и системи.

В този курс ще научите как да настройвате програми за откриване и да идентифицирате ефективно уязвимостите. Ще научите също как да ангажирате заинтересованите страни за осигуряване на информационна сигурност и как да упражнявате оперативен контрол върху специалистите.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт→

READ  Моят TPE има среща с цифров