Съдържание на страницата

Курсове по френски език

 

Случайно: Въведение във вероятността – Част 1 (ПОЛИТЕХНИКА ПАРИЖ)

École Polytechnique, известна институция, предлага завладяващ курс на Coursera, озаглавен „Случайно: въведение в вероятността – част 1“. Този курс с продължителност приблизително 27 часа, разпределени в три седмици, е изключителна възможност за всеки, който се интересува от основите на вероятността. Проектиран да бъде гъвкав и да се адаптира към темпото на всеки обучаем, този курс предлага задълбочен и достъпен подход към теорията на вероятностите.

Програмата се състои от 8 ангажиращи модула, всеки от които разглежда ключови аспекти на вероятностното пространство, единните вероятностни закони, обуславянето, независимостта и случайните променливи. Всеки модул е ​​обогатен с обяснителни видеоклипове, допълнителни четива и тестове за проверка и затвърждаване на придобитите знания. Студентите също имат възможност да спечелят сертификат за споделяне след завършване на курса, добавяйки значителна стойност към тяхното професионално или академично пътуване.

Инструкторите, Sylvie Méléard, Jean-René Chazottes и Carl Graham, всички свързани с École Polytechnique, внасят своя опит и страст към математиката, което прави този курс не само образователен, но и вдъхновяващ. Независимо дали сте студент по математика, професионалист, който иска да задълбочи знанията си, или просто ентусиаст на науката, този курс предлага уникална възможност да се потопите в очарователния свят на вероятностите, ръководен от някои от най-добрите умове в École Polytechnique.

 

Случайно: Въведение във вероятността – Част 2 (ПОЛИТЕХНИКА ПАРИЖ)

Продължавайки образователните постижения на École Polytechnique, курсът „Случайно: въведение в вероятността – част 2“ на Coursera е пряко и обогатяващо продължение на първата част. Този курс, който се очаква да продължи 17 часа, разпределени в три седмици, потапя студентите в по-напреднали концепции на теорията на вероятностите, осигурявайки по-задълбочено разбиране и по-широки приложения на тази завладяваща дисциплина.

С 6 добре структурирани модула курсът обхваща теми като случайни вектори, обобщение на законови изчисления, теорема за закона за големите числа, метода на Монте Карло и теоремата за централната граница. Всеки модул включва образователни видеоклипове, четива и викторини за поглъщащо учебно изживяване. Този формат позволява на учениците да се ангажират активно с материала и да прилагат научените концепции по практически начин.

Инструкторите, Sylvie Méléard, Jean-René Chazottes и Carl Graham продължават да водят учениците през това образователно пътуване със своя опит и страст към математиката. Техният подход на преподаване улеснява разбирането на сложни концепции и насърчава по-задълбочено изследване на вероятностите.

Този курс е идеален за тези, които вече имат солидна основа в областта на вероятностите и искат да разширят своето разбиране и способност да прилагат тези концепции към по-сложни проблеми. Като завършат този курс, студентите могат също да спечелят споделен сертификат, демонстриращ своята ангажираност и компетентност в тази специализирана област.

 

Въведение в теорията на разпределението (ПОЛИТЕХНИКА ПАРИЖ)

Курсът „Въведение в теорията на разпределенията“, предлаган от École Polytechnique в Coursera, представлява уникално и задълбочено изследване на напреднала математическа област. Този курс с продължителност приблизително 15 часа, разпределени в три седмици, е предназначен за онези, които искат да разберат разпределенията, фундаментална концепция в приложната математика и анализа.

Програмата се състои от 9 модула, всеки от които предлага комбинация от образователни видеоклипове, четива и викторини. Тези модули обхващат различни аспекти на теорията на разпределението, включително сложни въпроси като дефиниране на производната на прекъсната функция и прилагане на прекъснати функции като решения на диференциални уравнения. Този структуриран подход позволява на учениците постепенно да се запознаят с концепции, които може да изглеждат смущаващи в началото.

Професорите Франсоа Голс и Иван Мартел, и двамата изтъкнати членове на École Polytechnique, внасят значителен опит в този курс. Тяхното преподаване съчетава академична строгост и иновативни подходи на преподаване, което прави съдържанието достъпно и ангажиращо за учениците.

Този курс е особено подходящ за студенти по математика, инженерство или сродни области, които искат да задълбочат разбирането си за сложни математически приложения. Чрез завършването на този курс участниците не само ще придобият ценни знания, но и ще имат възможност да спечелят сертификат за споделяне, добавяйки значителна стойност към техния професионален или академичен профил.

 

Въведение в теорията на Галоа (СУПЕРИОРНО НОРМАЛНО УЧИЛИЩЕ ПАРИЖ)

Предлаган от École Normale Supérieure на Coursera, курсът „Въведение в теорията на Галоа“ е завладяващо изследване на един от най-задълбочените и влиятелни клонове на съвременната математика.С продължителност приблизително 12 часа, този курс потапя студентите в сложния и завладяващ свят на теорията на Галоа, дисциплина, която революционизира разбирането на връзките между полиномните уравнения и алгебричните структури.

Курсът се фокусира върху изучаването на корените на полиномите и тяхното изразяване от коефициенти, централен въпрос в алгебрата. Той изследва понятието за група на Галоа, въведено от Еварист Галоа, което свързва всеки полином с група от пермутации на неговите корени. Този подход ни позволява да разберем защо е невъзможно да изразим корените на някои полиномиални уравнения чрез алгебрични формули, по-специално за полиноми със степен по-голяма от четири.

Кореспонденцията на Галоа, ключов елемент от курса, свързва теорията на полето с теорията на групите, предоставяйки уникална гледна точка върху разрешимостта на радикалните уравнения. Курсът използва основни понятия в линейната алгебра, за да се доближи до теорията на телата и да въведе понятието алгебрично число, докато изследва групите пермутации, необходими за изучаването на групите на Галоа.

Този курс е особено забележителен със способността си да представя сложни алгебрични концепции по достъпен и опростен начин, което позволява на студентите бързо да постигнат значими резултати с минимален абстрактен формализъм. Той е идеален за студенти по математика, физика или инженерство, както и за ентусиасти по математика, които искат да задълбочат разбирането си за алгебричните структури и тяхното приложение.

Чрез завършването на този курс участниците не само ще придобият задълбочено разбиране на теорията на Галоа, но също така ще имат възможност да спечелят сертификат за споделяне, добавяйки значителна стойност към техния професионален или академичен профил.

 

Анализ I (част 1): Прелюдия, основни понятия, реални числа (УЧИЛИЩЕ POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE)

Курсът „Анализ I (част 1): Прелюдия, основни понятия, реални числа“, предлаган от École Polytechnique Fédérale de Lausanne на edX, е задълбочено въведение в основните концепции на реалния анализ. Този 5-седмичен курс, изискващ приблизително 4-5 часа обучение на седмица, е предназначен да бъде завършен с ваше собствено темпо.

Съдържанието на курса започва с прелюдия, която преразглежда и задълбочава основните математически понятия като тригонометрични функции (sin, cos, tan), реципрочни функции (exp, ln), както и правилата за изчисляване на степени, логаритми и корени. Той също така обхваща основни комплекти и функции.

Ядрото на курса се фокусира върху бройните системи. Започвайки от интуитивната представа за естествените числа, курсът стриктно дефинира рационалните числа и изследва техните свойства. Особено внимание се обръща на реалните числа, въведени за попълване на пропуските в рационалните числа. Курсът представя аксиоматична дефиниция на реални числа и подробно изучава техните свойства, включително понятия като инфимум, супремум, абсолютна стойност и други допълнителни свойства на реалните числа.

Този курс е идеален за тези, които имат основни познания по математика и искат да задълбочат разбирането си за анализа на реалния свят. Той е особено полезен за студенти по математика, физика или инженерство, както и за всеки, който се интересува от задълбочено разбиране на основите на математиката.

Чрез завършването на този курс участниците ще придобият солидно разбиране за реалните числа и тяхното значение в анализа, както и възможността да спечелят сертификат за споделяне, добавяйки значителна стойност към техния професионален или академичен профил.

 

Анализ I (част 2): Въведение в комплексните числа (УЧИЛИЩЕ POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE)

Курсът „Анализ I (част 2): Въведение в комплексните числа“, предлаган от École Polytechnique Fédérale de Lausanne на edX, е завладяващо въведение в света на комплексните числа.Този 2-седмичен курс, изискващ приблизително 4-5 часа обучение на седмица, е предназначен да бъде завършен с ваше собствено темпо.

Курсът започва с разглеждане на уравнението z^2 = -1, което няма решение в набора от реални числа, R. Този проблем води до въвеждането на комплексни числа, C, поле, което съдържа R и ни позволява да решаваме такива уравнения. Курсът изследва различни начини за представяне на комплексно число и обсъжда решения на уравнения под формата z^n = w, където n принадлежи на N* и w на C.

Акцент в курса е изучаването на основната теорема на алгебрата, която е ключов резултат в математиката. Курсът също така обхваща теми като декартово представяне на комплексни числа, техните елементарни свойства, обратния елемент за умножение, формулата на Ойлер и де Моавър и полярната форма на комплексно число.

Този курс е идеален за тези, които вече имат познания за реални числа и искат да разширят разбирането си до комплексни числа. Той е особено полезен за студенти по математика, физика или инженерство, както и за всеки, който се интересува от по-задълбочено разбиране на алгебрата и нейните приложения.

Като завършат този курс, участниците ще придобият солидно разбиране за сложните числа и тяхната решаваща роля в математиката, както и възможността да спечелят сертификат за споделяне, добавяйки значителна стойност към техния професионален или академичен профил.

 

Анализ I (част 3): Редици от реални числа I и II (УЧИЛИЩЕ POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE)

Курсът „Анализ I (част 3): Поредици от реални числа I и II“, предлаган от École Polytechnique Fédérale de Lausanne на edX, се фокусира върху поредици от реални числа. Този 4-седмичен курс, изискващ приблизително 4-5 часа обучение на седмица, е предназначен да бъде завършен с ваше собствено темпо.

Централната концепция на този курс е границата на последователност от реални числа. Започва с дефиниране на последователност от реални числа като функция от N до R. Например, последователността a_n = 1/2^n се изследва, показвайки как се доближава до нула. Курсът стриктно разглежда дефинирането на границата на последователност и разработва методи за установяване на съществуването на граница.

В допълнение, курсът установява връзка между концепцията за граница и тази за ниската граница и супремума на множество. Важно приложение на поредици от реални числа се илюстрира от факта, че всяко реално число може да се разглежда като граница на поредица от рационални числа. Курсът също така изследва последователности на Коши и последователности, дефинирани чрез линейна индукция, както и теоремата на Болцано-Вайерщрас.

Участниците ще научат и за числените серии, с въведение в различни примери и критерии за конвергенция, като критерия на д'Аламберт, критерия на Коши и критерия на Лайбниц. Курсът завършва с изучаване на числови редове с параметър.

Този курс е идеален за тези, които имат основни познания по математика и искат да задълбочат разбирането си за поредиците от реални числа. Особено полезно е за студенти по математика, физика или инженерство. Като завършат този курс, участниците ще обогатят разбирането си по математика и могат да получат сертификат за споделяне, актив за тяхното професионално или академично развитие.

 

Откриване на реални и непрекъснати функции: Анализ I (част 4)  (УЧИЛИЩЕ POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE)

В „Анализ I (част 4): Граница на функция, непрекъснати функции“, École Polytechnique Fédérale de Lausanne предлага увлекателно пътуване в изучаването на реални функции на реална променлива.Този курс, продължаващ 4 седмици с 4 до 5 часа седмично обучение, е достъпен на edX и позволява напредване с ваше собствено темпо.

Този сегмент от курса започва с въвеждането на реални функции, като се набляга на техните свойства като монотонност, паритет и периодичност. Той също така изследва операциите между функциите и въвежда специфични функции като хиперболични функции. Особено внимание се отделя на функциите, дефинирани поетапно, включително функциите Signum и Heaviside, както и афинните трансформации.

Ядрото на курса се фокусира върху острата граница на функция в точка, предоставяйки конкретни примери за граници на функции. Той също така обхваща концепциите за леви и десни граници. След това курсът разглежда безкрайни граници на функции и предоставя основни инструменти за изчисляване на граници, като например теоремата на ченгето.

Ключов аспект на курса е въвеждането на концепцията за непрекъснатост, дефинирана по два различни начина, и използването й за разширяване на определени функции. Курсът завършва с изследване на непрекъснатостта на отворени интервали.

Този курс е обогатяваща възможност за онези, които искат да задълбочат разбирането си за реални и непрекъснати функции. Идеален е за студенти по математика, физика или инженерство. Чрез завършването на този курс участниците не само ще разширят своите математически хоризонти, но също така ще имат шанса да получат сертификат за награда, отваряйки вратата към нови академични или професионални перспективи.

 

Изследване на диференцируеми функции: Анализ I (част 5) (УЧИЛИЩЕ POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE)

École Polytechnique Fédérale de Lausanne, в своето образователно предложение на edX, представя „Анализ I (част 5): Непрекъснати функции и диференцируеми функции, производната функция“. Този четириседмичен курс, изискващ приблизително 4-5 часа обучение на седмица, е задълбочено изследване на концепциите за диференцируемост и непрекъснатост на функциите.

Курсът започва със задълбочено изучаване на непрекъснати функции, като се фокусира върху техните свойства в затворени интервали. Този раздел помага на учениците да разберат максимума и минимума на непрекъснатите функции. След това курсът въвежда метода на разполовяването и представя важни теореми като теоремата за междинната стойност и теоремата за фиксираната точка.

Централната част на курса е посветена на диференцируемостта и диференцируемостта на функциите. Учениците се учат да тълкуват тези понятия и да разбират тяхната еквивалентност. След това курсът разглежда конструкцията на производната функция и разглежда нейните свойства в детайли, включително алгебрични операции върху производни функции.

Важен аспект на курса е изучаването на свойствата на диференцируемите функции, като производната на функционалната композиция, теоремата на Рол и теоремата за крайното нарастване. Курсът също така изследва непрекъснатостта на производната функция и нейните последици върху монотонността на диференцируема функция.

Този курс е отлична възможност за тези, които искат да задълбочат разбирането си за диференцируеми и непрекъснати функции. Идеален е за студенти по математика, физика или инженерство. Чрез завършването на този курс участниците не само ще разширят разбирането си за основните математически понятия, но също така ще имат възможността да спечелят възнаграждаващ сертификат, отваряйки вратата към нови академични или професионални възможности.

 

Задълбочаване на математическия анализ: Анализ I (част 6) (УЧИЛИЩЕ POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE)

Курсът „Анализ I (част 6): Изследвания на функции, ограничено развитие“, предлаган от École Polytechnique Fédérale de Lausanne на edX, е задълбочено изследване на функциите и тяхното ограничено развитие. Този четириседмичен курс с работно натоварване от 4 до 5 часа седмично позволява на обучаемите да напредват със собствено темпо.

Тази глава от курса се фокусира върху задълбочено изучаване на функции, като се използват теореми за изследване на техните вариации. След като се справи с теоремата за крайното нарастване, курсът разглежда нейното обобщение. Решаващ аспект от изучаването на функциите е разбирането на тяхното поведение в безкрайност. За да направите това, курсът въвежда правилото на Бернули-л'Хоспитал, основен инструмент за определяне на сложните граници на определени коефициенти.

Курсът също така изследва графичното представяне на функциите, като разглежда въпроси като съществуването на локални или глобални максимуми или минимуми, както и изпъкналостта или вдлъбнатостта на функциите. Студентите ще се научат да идентифицират различните асимптоти на функция.

Друга силна страна на курса е въвеждането на ограничени разширения на функция, които осигуряват полиномна апроксимация в близост до дадена точка. Тези разработки са от съществено значение за опростяване на изчисляването на границите и изследването на свойствата на функциите. Курсът също така обхваща редове с цели числа и техния радиус на сходимост, както и редовете на Тейлър, мощен инструмент за представяне на неограничено диференцируеми функции.

Този курс е ценен ресурс за онези, които искат да задълбочат разбирането си за функциите и техните приложения в математиката. Той предлага обогатяваща и подробна гледна точка върху ключови концепции в математическия анализ.

 

Овладяване на интеграцията: Анализ I (част 7) (УЧИЛИЩЕ POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE)

Курсът „Анализ I (част 7): Неопределени и определени интеграли, интеграция (избрани глави)“, предлаган от École Polytechnique Fédérale de Lausanne на edX, е подробно изследване на интеграцията на функциите. Този модул, продължаващ четири седмици с участие от 4 до 5 часа на седмица, позволява на обучаемите да открият тънкостите на интеграцията със свое собствено темпо.

Курсът започва с дефиницията на неопределения интеграл и определения интеграл, като въвежда определения интеграл чрез суми на Риман и горни и долни суми. След това се обсъждат три ключови свойства на определени интеграли: линейността на интеграла, подразделянето на интегралната област и монотонността на интеграла.

Централна точка на курса е теоремата за средната стойност за непрекъснати функции върху отсечка, която се демонстрира в детайли. Курсът достига своята кулминация с фундаменталната теорема на интегралното смятане, въвеждаща понятието за първоизводна на функция. Студентите научават различни техники за интегриране, като интегриране по части, промяна на променливи и интегриране чрез индукция.

Курсът завършва с изучаването на интегрирането на определени функции, включително интегрирането на ограниченото разширение на функция, интегрирането на цели числа и интегрирането на непрекъснати функции. Тези техники позволяват интегралите на функции със специални форми да бъдат изчислени по-ефективно. И накрая, курсът изследва обобщени интеграли, дефинирани чрез преминаване на границата в интегралите, и представя конкретни примери.

Този курс е ценен ресурс за онези, които искат да овладеят интеграцията, основен инструмент в математиката. Предоставя изчерпателна и практична перспектива за интеграцията, обогатявайки математическите умения на обучаемите.

 

Курсове по английски език

 

Въведение в линейните модели и матричната алгебра  (Харвард)

Харвардският университет, чрез своята платформа HarvardX на edX, предлага курса „Въведение в линейните модели и матричната алгебра“. Въпреки че курсът се преподава на английски език, той предлага уникална възможност да научите основите на матричната алгебра и линейните модели, основни умения в много научни области.

Този четириседмичен курс, изискващ 2 до 4 часа обучение на седмица, е предназначен да бъде завършен с ваше собствено темпо. Той се фокусира върху използването на езика за програмиране R за прилагане на линейни модели в анализа на данни, особено в науките за живота. Студентите ще се научат да манипулират с матрична алгебра и да разберат нейното приложение в експериментален дизайн и анализ на данни с големи размери.

Програмата обхваща нотация на матрична алгебра, матрични операции, приложение на матрична алгебра за анализ на данни, линейни модели и въведение в QR декомпозицията. Този курс е част от серия от седем курса, които могат да се вземат индивидуално или като част от два професионални сертификата по Анализ на данни за науките за живота и Анализ на геномни данни.

Този курс е идеален за тези, които искат да придобият умения за статистическо моделиране и анализ на данни, особено в контекста на науките за живота. Той осигурява солидна основа за тези, които желаят да проучат допълнително матричната алгебра и нейното приложение в различни научни и изследователски области.

 

Master Probability (Харвард)

LПлейлистът „Statistics 110: Probability“ в YouTube, преподаван на английски от Джо Блицщайн от Харвардския университет, е безценен ресурс за тези, които искат да задълбочат знанията си за вероятностите. Плейлистът включва видеоклипове с уроци, материали за преглед и над 250 практически упражнения с подробни решения.

Този курс по английски е изчерпателно въведение в вероятността, представен като основен език и набор от инструменти за разбиране на статистиката, науката, риска и случайността. Преподаваните концепции са приложими в различни области като статистика, наука, инженерство, икономика, финанси и ежедневието.

Обхванатите теми включват основите на вероятността, случайни променливи и техните разпределения, едномерни и многомерни разпределения, гранични теореми и вериги на Марков. Курсът изисква предварителни познания по смятане с една променлива и познаване на матриците.

За тези, които владеят добре английския и нетърпеливи да изследват задълбочено света на вероятностите, тази поредица от курсове на Харвард предлага обогатяваща възможност за учене. Можете да получите достъп до плейлиста и подробното му съдържание директно в YouTube.

 

Обяснена вероятност. Курс с френски субтитри (Харвард)

Курсът „Fat Chance: Probability from the Ground Up“, предлаган от HarvardX на edX, е завладяващо въведение във вероятността и статистиката. Въпреки че курсът се преподава на английски език, той е достъпен за френскоговоряща аудитория благодарение на наличните френски субтитри.

Този седемседмичен курс, изискващ 3 до 5 часа обучение на седмица, е предназначен за тези, които са нови в изучаването на вероятностите или търсят достъпен преглед на ключови концепции, преди да се запишат в курс по статистика. Университетско ниво. „Fat Chance“ набляга на развиването на математическото мислене, а не на запаметяването на термини и формули.

Първоначалните модули въвеждат основни умения за броене, които след това се прилагат към прости проблеми с вероятностите. Следващите модули изследват как тези идеи и техники могат да бъдат адаптирани за справяне с по-широк кръг от проблеми с вероятностите. Курсът завършва с въведение в статистиката чрез понятията очаквана стойност, дисперсия и нормално разпределение.

Този курс е идеален за онези, които искат да подобрят уменията си за количествено разсъждение и да разберат основите на вероятността и статистиката. Той предоставя обогатяваща перспектива за кумулативния характер на математиката и как тя се прилага за разбирането на риска и случайността.

 

Статистически изводи и моделиране за експерименти с висока производителност (Харвард)

Курсът „Статистически изводи и моделиране за експерименти с висока производителност“ на английски се фокусира върху техниките, използвани за извършване на статистически изводи върху данни с висока производителност. Този четириседмичен курс, изискващ 2-4 часа обучение седмично, е ценен ресурс за тези, които искат да разберат и прилагат усъвършенствани статистически методи в изследователски условия с интензивно използване на данни.

Програмата обхваща различни теми, включително проблема с множество сравнения, проценти на грешки, процедури за контрол на процента грешки, проценти на фалшиви открития, q-стойности и проучвателен анализ на данни. Той също така въвежда статистическо моделиране и приложението му към данни с висока пропускателна способност, обсъждайки параметрични разпределения като биномно, експоненциално и гама, и описвайки оценка на максималната вероятност.

Студентите ще научат как тези концепции се прилагат в контексти като следващо поколение секвениране и данни от микрочипове. Курсът също така обхваща йерархични модели и байесови емпирии, с практически примери за тяхното използване.

Този курс е идеален за тези, които искат да задълбочат разбирането си за статистически изводи и моделиране в съвременните научни изследвания. Предоставя задълбочена перспектива върху статистическия анализ на сложни данни и е отличен ресурс за изследователи, студенти и професионалисти в областта на науките за живота, биоинформатиката и статистиката.

 

Въведение във вероятността (Харвард)

Курсът „Въведение във вероятността“, предлаган от HarvardX на edX, е задълбочено изследване на вероятността, важен език и набор от инструменти за разбиране на данни, случайност и несигурност. Въпреки че курсът се преподава на английски език, той е достъпен за френскоговоряща аудитория благодарение на наличните френски субтитри.

Този десетседмичен курс, изискващ 5-10 часа обучение седмично, има за цел да внесе логика в свят, изпълнен със случайност и несигурност. Той ще предостави инструментите, необходими за разбиране на данни, наука, философия, инженерство, икономика и финанси. Вие не само ще научите как да решавате сложни технически проблеми, но и как да прилагате тези решения в ежедневието.

С примери, вариращи от медицински тестове до спортни прогнози, вие ще получите солидна основа за изучаване на статистически изводи, стохастични процеси, произволни алгоритми и други теми, където е необходима вероятност.

Този курс е идеален за тези, които искат да подобрят разбирането си за несигурността и шанса, да правят добри прогнози и да разбират случайните променливи. Той предоставя обогатяваща гледна точка върху общите вероятностни разпределения, използвани в статистиката и науката за данните.

 

Приложно смятане (Харвард)

Курсът „Приложено смятане!“, предлаган от Харвард в edX, е задълбочено изследване на приложението на смятането с една променлива в социалните, житейските и физическите науки. Този курс, изцяло на английски език, е отлична възможност за тези, които искат да разберат как смятането се прилага в професионални контексти от реалния свят.

Продължаващ десет седмици и изискващ между 3 и 6 часа обучение на седмица, този курс надхвърля традиционните учебници. Той си сътрудничи с професионалисти от различни области, за да покаже как смятането се използва за анализиране и решаване на проблеми от реалния свят. Студентите ще изследват разнообразни приложения, вариращи от икономически анализ до биологично моделиране.

Програмата обхваща използването на производни, интеграли, диференциални уравнения и подчертава важността на математическите модели и параметри. Предназначен е за тези, които имат основно разбиране за смятане с една променлива и се интересуват от практическите му приложения в различни области.

Този курс е идеален за студенти, учители и професионалисти, които искат да задълбочат разбирането си за смятането и да открият приложенията му в реалния свят.

 

Въведение в математическите разсъждения (Станфорд)

Курсът „Въведение в математическото мислене“, предлаган от Станфордския университет в Coursera, е гмуркане в света на математическите разсъждения. Въпреки че курсът се преподава на английски език, той е достъпен за френскоговоряща аудитория благодарение на наличните френски субтитри.

Този седемседмичен курс, изискващ приблизително 38 часа общо или приблизително 12 часа на седмица, е предназначен за тези, които желаят да развият математическо мислене, различно от простото практикуване на математика, както често се представя в училищната система. Курсът се фокусира върху развиването на начин на мислене „извън кутията“, ценно умение в днешния свят.

Студентите ще изследват как професионалните математици мислят за решаване на проблеми от реалния свят, независимо дали възникват от ежедневието, от науката или от самата математика. Курсът помага за развитието на този важен начин на мислене, надхвърляйки процедурите за учене за решаване на стереотипни проблеми.

Този курс е идеален за онези, които искат да засилят своите количествени разсъждения и да разберат основите на математическите разсъждения. Той предоставя обогатяваща гледна точка върху кумулативния характер на математиката и нейното приложение за разбиране на сложни проблеми.

 

Статистическо обучение с R (Станфорд)

Курсът „Статистическо обучение с R“, предлаган от Станфорд, е въведение на средно ниво в контролираното обучение, фокусирано върху методите за регресия и класификация. Този курс, изцяло на английски език, е ценен ресурс за тези, които искат да разберат и приложат статистически методи в областта на науката за данни.

Продължаващ единадесет седмици и изискващ 3-5 часа обучение на седмица, курсът обхваща както традиционни, така и вълнуващи нови методи в статистическото моделиране и как да ги използвате в езика за програмиране R. Курсът беше актуализиран през 2021 г. за второто издание на ръководството за курса.

Темите включват линейна и полиномиална регресия, логистична регресия и линеен дискриминантен анализ, кръстосано валидиране и стартиране, методи за избор на модел и регулация (гребен и ласо), нелинейни модели, сплайнове и генерализирани адитивни модели, дърво-базирани методи, произволни гори и усилване, поддържащи векторни машини, невронни мрежи и дълбоко обучение, модели за оцеляване и множество тестове.

Този курс е идеален за хора с основни познания по статистика, линейна алгебра и компютърни науки и които искат да задълбочат разбирането си за статистическото обучение и приложението му в науката за данни.

 

Как да научите математика: курс за всеки (Станфорд)

Курсът „Как да учим математика: за студенти“, предлаган от Станфорд. Това е безплатен онлайн курс за учащи от всички нива на математика. Изцяло на английски език, той съчетава важна информация за мозъка с нови доказателства за най-добрите начини за подход към математиката.

Продължава шест седмици и изисква 1 до 3 часа обучение на седмица. Курсът е предназначен да трансформира връзката на обучаемите с математиката. Много хора са имали негативни преживявания с математиката, водещи до отвращение или провал. Този курс има за цел да даде на обучаемите информацията, от която се нуждаят, за да се насладят на математиката.

Обхванати са теми като мозъка и изучаването на математика. Митовете за математиката, начина на мислене, грешките и скоростта също са обхванати. Числената гъвкавост, математическите разсъждения, връзките, числените модели също са част от програмата. Представленията на математиката в живота, но и в природата и на работа не са забравени. Курсът е проектиран с педагогика на активно ангажиране, което прави обучението интерактивно и динамично.

Това е ценен ресурс за всеки, който иска да види математиката по различен начин. Развийте по-задълбочено и положително разбиране на тази дисциплина. Той е особено подходящ за тези, които са имали негативен опит с математиката в миналото и искат да променят това възприятие.

 

Управление на вероятностите (Станфорд)

Курсът „Въведение в управлението на вероятностите“, предлаган от Станфорд, е въведение в дисциплината управление на вероятностите. Това поле се фокусира върху комуникацията и изчисляването на несигурностите под формата на таблици с данни, които могат да се одитират, наречени стохастични информационни пакети (SIP). Този десетседмичен курс изисква от 1 до 5 часа обучение на седмица.Той несъмнено е ценен ресурс за тези, които искат да разберат и прилагат статистически методи в областта на науката за данни.

Учебната програма на курса обхваща теми като разпознаване на „дефекта на средните стойности“, набор от систематични грешки, които възникват, когато несигурностите са представени с единични числа, обикновено средно. Обяснява защо много проекти закъсняват, надхвърлят и под бюджета. Курсът също така преподава аритметика на несигурността, която извършва изчисления с несигурни входове, което води до несигурни изходи, от които можете да изчислите истинските средни резултати и шансовете за постигане на определени цели.

Студентите ще научат как да създават интерактивни симулации, които могат да бъдат споделяни с всеки потребител на Excel, без да изискват добавки или макроси. Този подход е еднакво подходящ за Python или друга среда за програмиране, която поддържа масиви.

Този курс е идеален за онези, които се справят добре с Microsoft Excel и искат да задълбочат разбирането си за управлението на вероятностите и приложението му в науката за данни.

 

Науката за несигурността и данните  (MIT)

Курсът „Вероятност – науката за несигурността и данните“, предлаган от Масачузетския технологичен институт (MIT). Това е фундаментално въведение в науката за данните чрез вероятностни модели. Този шестнадесетседмичен курс, изискващ 10 до 14 часа обучение на седмица. Той съответства на част от програмата MIT MicroMasters по статистика и наука за данни.

Този курс изследва света на несигурността: от инциденти на непредвидими финансови пазари до комуникации. Вероятностно моделиране и свързаната с него област на статистически изводи. Това са два ключа за анализиране на тези данни и правене на научно обосновани прогнози.

Студентите ще открият структурата и основните елементи на вероятностните модели. Включително случайни променливи, техните разпределения, средни стойности и дисперсии. Курсът обхваща и методите за извод. Законите на големите числа и техните приложения, както и случайни процеси.

Този курс е идеален за тези, които искат фундаментални познания в науката за данни. Той предоставя цялостна перспектива върху вероятностните модели. От основни елементи до случайни процеси и статистически изводи. Всичко това е особено полезно за професионалисти и студенти. Особено в областта на науката за данните, инженерството и статистиката.

 

Изчислителна вероятност и извод (MIT)

Масачузетският технологичен институт (MIT) представя курса „Computational Probability and Inference“ на английски език. В програмата, въведение на средно ниво във вероятностния анализ и изводи. Този дванадесетседмичен курс, изискващ 4-6 часа обучение на седмица, е завладяващо изследване на това как вероятността и изводите се използват в различни области като филтриране на спам, навигация с мобилни ботове или дори в стратегически игри като Jeopardy и Go.

В този курс ще научите принципите на вероятността и извода и как да ги приложите в компютърни програми, които разсъждават с несигурност и правят прогнози. Ще научите за различни структури от данни за съхраняване на вероятностни разпределения, като вероятностни графични модели, и ще разработите ефективни алгоритми за разсъждение с тези структури от данни.

До края на този курс ще знаете как да моделирате проблеми от реалния свят с вероятност и как да използвате получените модели за изводи. Не е необходимо да имате предишен опит в областта на вероятностите или изводите, но трябва да се справяте добре с основното програмиране и смятане на Python.

Този курс е ценен ресурс за онези, които се стремят да разберат и прилагат статистически методи в областта на науката за данните, предоставяйки цялостна гледна точка върху вероятностните модели и статистическите изводи.

 

В сърцето на несигурността: MIT демистифицира вероятността

В курса „Въведение в вероятността, част II: Процеси на изводи“, Масачузетският технологичен институт (MIT) предлага задълбочено потапяне в света на вероятностите и изводите. Този курс, изцяло на английски език, е логично продължение на първата част, гмуркайки се по-дълбоко в анализа на данни и науката за несигурността.

За период от шестнадесет седмици, с ангажимент от 6 часа на седмица, този курс изследва законите на големите числа, методите на Байес за извод, класическата статистика и случайни процеси като процеси на Поасон и вериги на Марков. Това е строго изследване, предназначено за тези, които вече имат солидна основа във вероятността.

Този курс се отличава със своя интуитивен подход, като същевременно поддържа математическа строгост. Той не само представя теореми и доказателства, но има за цел да развие задълбочено разбиране на концепциите чрез конкретни приложения. Студентите ще се научат да моделират сложни явления и да интерпретират данни от реалния свят.

Идеален за професионалисти в науката за данни, изследователи и студенти, този курс предлага уникална гледна точка за това как вероятността и изводите оформят нашето разбиране за света. Перфектен за тези, които искат да задълбочат разбирането си за науката за данни и статистическия анализ.

 

Аналитична комбинаторика: Принстънски курс за дешифриране на сложни структури (Принстън)

Курсът по аналитична комбинаторика, предлаган от Принстънския университет, е завладяващо изследване на аналитичната комбинаторика, дисциплина, която позволява прецизни количествени прогнози на сложни комбинаторни структури. Този курс, изцяло на английски език, е ценен ресурс за онези, които искат да разберат и приложат напреднали методи в областта на комбинаториката.

Продължаващ три седмици и изискващ приблизително 16 часа общо или приблизително 5 часа на седмица, този курс въвежда символния метод за извличане на функционални връзки между обикновени, експоненциални и многовариантни генериращи функции. Той също така изследва методи за комплексен анализ за извличане на точни асимптотики от уравненията на генериращите функции.

Студентите ще открият как аналитичната комбинаторика може да се използва за прогнозиране на точни количества в големи комбинаторни структури. Те ще се научат да манипулират комбинаторни структури и да използват сложни техники за анализ, за ​​да анализират тези структури.

Този курс е идеален за онези, които искат да задълбочат разбирането си за комбинаториката и нейното приложение при решаване на сложни проблеми. Той предлага уникална гледна точка за това как аналитичната комбинаторика оформя разбирането ни за математическите и комбинаторни структури.