Популяризиране на корпоративния спорт: толерантност, приложена през декември 2019 г.

За да насърчи практикуването на спорт в дадена компания, правителството иска спортните дейности, предлагани в компанията, да не се разглеждат като обезщетение в натура.

Поради това през декември 2019 г. писмо от Дирекцията за социално осигуряване облекчи правилата за подлагане на социални вноски на предимството, създадено от осигуряването на достъп до спортно оборудване.

Преди тази административна толерантност само спортни дейности, предлагани от социално-икономическия комитет или от работодателя, при липса на CSE, бяха освободени от вноски при определени условия.

Днес, прилагайки този толеранс, можете да се възползвате, дори ако вашата компания има CSE, от социално освобождаване, когато направите достъпни за всички служители:

достъп до оборудване, предназначено за извършване на спортни дейности като фитнес, принадлежащ на компанията или пространство, управлявано от компанията, или за което сте отговорни за наемането; спортни или физически и спортни занимания в едно от тези пространства.

Моля, имайте предвид, че това освобождаване не се прилага, когато финансирате или участвате в индивидуалните абонаментни такси на ...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Научете за кариерното консултиране