La Big данни, и анализът на данни в по-общ план, заемат все по-важно място в стратегиите на много организации. Мониторинг на представянето, анализ на поведението, откриване на нови пазарни възможности : приложенията са множество и интересуват различни сектори. От електронна търговия до финанси, включително транспорт и здравеопазване, компаниите се нуждаят от таланти, обучени в събирането, съхранението, но също и в обработката и моделирането на данни.

Този MOOC е насочен към всеки, който желае да открие основите на Data Science, независимо от нивото му. Съсредоточени върху откриването на концепции чрез видеоклипове, викторини и дебати, курсовете и дейностите предоставят въведение в предизвикателствата на събирането, анализа и управлението на данни.