Национален протокол: ново социално дистанциране

Указ, публикуван на 28 януари 2021 г. в Официален вестник, прегледа социалната дистанция, която трябва да се спазва, когато хората не носят маска.
Това физическо разстояние сега е фиксирано на 2 метра на всички места и при всякакви обстоятелства. Следователно националният протокол е изменен.

По този начин във фирмата служителите трябва да спазват, когато не носят маска, разстояние от поне 2 метра от други хора (други служители, клиенти, потребители и т.н.). Ако това социално разстояние от 2 метра не може да бъде спазено, носенето на маска е задължително. Но бъдете внимателни, дори и с маска, трябва да се спазва физическо разстояние. Това е минимум един метър.

От вас се изисква да информирате служителите за тези нови правила за дистанциране.

В съблекалните гарантирате, че се спазва и физическото дистанциране, поне един метър, свързан с носенето на маска. Ако трябва да премахнат маската си, протоколът дава пример за вземане на душ, след което служителите трябва да спазват разстояние от 2 метра между тях.

Национален протокол: маска "широка публика с филтрация над 90%"

Носенето на маска е винаги задължително