Сключването на договорно прекратяване подлежи на процедура, особено ограничена от законодателя, залог за свободното и просветлено волеизявление на страните. Също така изглежда класически, че всяка от страните получава копие от споразумението, член 1375 от Гражданския кодекс предвижда, че актът, "който създава синалагматичен договор, е само доказателство, ако е направен в толкова оригинали, колкото „има партии с отчетлив интерес“. Какво се случва тогава, когато работодателят не може да докаже, че копие е дадено на служителя? Точно по този въпрос в момента се коментира решението, което се коментира.

В този случай служител, нает от компания като покривник, е влязъл в договорна разрив с последната повече от петнадесет години по-късно.

След това засегнатото лице сезира индустриалния съд, като се позовава на нищожността на това прекратяване и иска съответното обезщетение, на основание, че не е получило копие от споразумението. Ако съдът от първа степен отхвърли въпросното лице с неговото искане, апелативният съд потвърди мотивите на служителя, като отмени споразумението за прекратяване, и посочи, че този отказ произвежда последиците от уволнението без реална причина.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Търговия - Научете, разберете и инвестирайте