Изпращане на копие от конвенционално прекратяване: правно главоболие

Конвенционалното раздяла се превърна в предпочитан метод за раздяла. Но това включва строги формалности. Един от тях се обсъжда: даването на служителя на копие от подписания договор.

Повтаряща се точка на напрежение

Тази тема често се повдига в съда. Кодексът на труда изисква работодателят да даде копие на служителя. Но какво се случва в случай на спор? Служителят твърди, че не го е получил. Работодателят го уверява в обратното. Тогава е трудно да се докаже.

Какви правни последици?

Ако съдията прецени, че копието не е върнато, той може да обяви прекратяването на договора за нищожно. Решението обаче варира в зависимост от юрисдикцията. Някои защитават строгия формализъм. Други предпочитат реалното желание на страните да развалят договора си.

Деликатни въпроси за доказване

Следователно за работодателя е от решаващо значение да разполага с доказателство за действителна доставка (подпис, препоръчана доставка и т.н.). Напротив, служителят може да се позове на най-малката небрежност на това ниво. Рискът? Потенциално скъпо прекласифициране на съкращенията. Следователно този въпрос остава привилегирован ъгъл на атака в правосъдието.