BDES 2021: започнете, като проверите дали предоставяте достатъчно информация за идните години

Вашата социално-икономическа база данни (BDES) е инструмент, който е жив и трябва редовно да се актуализира.

В началото на всяка година трябва по-специално да се уверите, че включвате информация за следващите години в BDES. В действителност, при липса на споразумение за промяна на честотата, BDES е прогноза за 6 години на компанията.

Следователно трябва да включите през 2021 г. информация за двете предходни години (2020 и 2019) и текущата година, както и прогнози за годините 2022, 2023 и 2024. От вас обаче не се изисква да съхранявате в BDES данните, свързани с 2018 година.

BDES 2021: адаптирайте се към здравния контекст

Въпреки възстановяването на епидемията и обобщаването на работата от разстояние възможно най-скоро, периодите на информационна консултация на CSE не са променени, както по време на първото ограничаване.

Следователно е необходимо да продължите да организирате различните задължителни консултации и да актуализирате своя BDES.

Също така е необходимо да се гарантира, че избраните длъжностни лица имат добър достъп до BDES. Ако BDES е дематериализиран и достъпен за ...