RPS и QVT, стъпка по стъпка на успешен подход: прилагайте стратегиите, които работят, за да действате правилно

Свързаните с работата психични заболявания се увеличават всяка година, така че е от съществено значение компаниите да се заемат с темата, за да защитят психичното здраве на своите служители.

Нашата документация "RPS и QVT, стъпка по стъпка на успешен подход", фокусирана изключително върху проблемите на психосоциалните рискове и качеството на живот на работното място, припомня основните принципи, които обуславят задължението на работодателя за безопасност и предоставя всички конкретни индикации за мислене и определяне на печеливша стратегия за превенция на PSR.

Независимо дали подходът ви за качество на живот на работното място е в ранен етап или трябва да се справите с доказани случаи на страдание на работното място, тази документация, базирана на опита на опитни професионалисти, представя честна и строга методология за подобряване на условията на труд.
Авторите, психолози и консултанти, наистина се намесват ежедневно в превенцията на психосоциалния риск, популяризирането на QWL, подкрепата за промяна или за деблокиране на кризисни ситуации и споделят откровено своите отзиви на терен.

За да ви разберем по-добре, предлагаме да изтеглите ...