Напълно безплатно премиум обучение OpenClassrooms

Искате ли да защитите инфраструктурата на вашата компания? Искате ли да защитите вашите ИТ системи, вашите приложения, вашите мрежи или вашата архитектура?

Вашият обучител е мениджър по сигурността и технически директор на компания, която разработва дронове. В този курс той ви показва как да защитите вашите компютърни системи, мрежи, системи и приложения.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт→