Колективни трудови договори: доплащания за изключителна работа в неделя не се дължат на служителя, който обикновено работи този ден

В първия случай служител, отговарящ за касовите апарати в мебелна фирма, е задържал съдиите с няколко искания за работа в неделя.

Хронологията на събитията се разгръща на два етапа.

В първия период, между 2003 и 2007 г., компанията незаконно прибягва до работа в неделя, тъй като тогава в никакъв случай не е била дерогация от неделната почивка.

Във втори период, от януари 2008 г., компанията се оказа "в ноктите", тъй като се възползва от новите законови разпоредби, които автоматично разрешават на заведенията за търговия на дребно с мебели да дерогират правилото неделна почивка.

В този случай служителят е работил в неделя през тези два периода. Сред исканията си той поиска конвенционалните надбавки за изключителна работа в неделя. По този начин колективният договор за търговия с мебели (член 33, Б) гласи, че „ За всяка изключителна неделна работа (в рамките на освобождаване от законовата забрана) в съответствие с Кодекса на труда, отработените часове се заплащат въз основа на

 

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Опознайте как работи Pinterest и как да печелите от него.