Полза в натура 2021: храна

Участието на работодателя в разходи за хранене е обезщетение в натура, което се добавя към паричното възнаграждение на служителя. Това предимство е изцяло включено в базата за социално осигуряване.

За да се определи количеството му, трябва да се извърши еднократна оценка на разходите за хранене.

Полза в натура 2021: жилище

Предоставянето на жилище на служител представлява обезщетение в натура, ако това предоставяне е безплатно или ако платеният наем остава нисък.

Тази жилищна придобивка в натура се оценява на фиксирана основа по скала, която включва допълнителните ползи: вода, газ, електричество, отопление, гараж.

Оценката зависи както от брутните доходи на служителя, така и от броя на стаите в квартирата.

Току-що са актуализирани новите везни за 2021 г. за обезщетения за храна и жилища.

Ползи в натура: директори на компании

Фиксираната оценка може да се използва за:

малцинствени и равноправни управители на SARL и SELARL; председателите на борда на директорите, генералните мениджъри и заместник генералните мениджъри на SA и SELAFA (либерална компания за упражняване в анонимна форма) и генералните мениджъри и директори...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Телекомуникационна работа: имате ли право на ваучери за хранене?