Le работата от разстояние е зададен на 100% за служители, които могат да изпълняват всички свои задачи дистанционно, с възможност за обратна връзка лице в лице най-много един ден в седмицата, с ваше съгласие, когато служителят изрази необходимостта.

Но от края на ноември 2020 г. използването на дистанционна работа ерозира. Министърът на труда призовава компаниите да се мобилизират, за да открием това ниво на работа от разстояние.

Всъщност дистанционната работа е начин на организация, който позволява да се ограничат социалните взаимодействия на работното място и при пътуванията от дома до работа. Неговото изпълнение за дейности, които му позволяват да участва в предотвратяването на риска от замърсяване на Covidien-19.

При неговото изпълнение е необходимо да се вземат предвид спецификите, свързани с работещите организации, да се адаптира оборудването, да се дефинира дистанционното управление. Не винаги е лесно, особено за малкия и средния бизнес.

Именно за да отговори на трудностите, с които се сблъскват тези компании, Министерството на труда създаде предложението „Цел на дистанционната работа“, за да подкрепи VSE и МСП в организирането на продължаването на техните дейности и прилагането на работа от разстояние и по този начин да отговори на здравните препоръки.

„Целта на дистанционната работа