• Познайте спецификата на обучението за чиракуване и статуса на чирака, неговите предимства и недостатъци
  • Идентифицирайте обучението и професиите, достъпни чрез чиракуване
  • Разберете как един чирак съчетава своя бизнес живот и студентския си живот
  • Намерете договор за чиракуване

Описание

Целта на този MOOC е да открие възможностите, предлагани от обучението за чиракуване във висшето образованиеr. Това се отнася до всички компоненти, които развиват този път на обучение.

MOOC предлагат много възможности за ориентация и да помогне на учениците от гимназията и колежите да открият тренировъчни маршрути с което не са свикнали много, за да помогнат за разрушаването на социалното възпроизводство и да отворят полето от възможности.

Обучение за чиракуване във висшето образование все още е слабо разбираемо от гимназисти, студенти и учители. Развитието на този път на обучение обаче е решаващ въпрос което се отнася до няколко компонента.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Удвоете производителността си: управление на времето без тодолист