Знаете ли, че 70% от хората, нуждаещи се от палиативни грижи, нямат достъп до тях? Знаете ли вашите здравни права? Чували ли сте някога за предварителни директиви? Твърде много хора страдат физически и психологически, когато могат да се възползват от подходяща медицинска и човешка подкрепа.

Този MOOC по инициатива на учредителя ASP и CREI Well-treatment and End of life трябва да позволи на всички: лекари, болногледачи, болногледачи, доброволци, широката общественост, да се запознаят с проблемите, свързани с палиативните грижи, да развият знания и да подобряват своите практики. Той разглежда много аспекти на палиативните грижи: участниците, местата на интервенция, практиките, икономическите, социалните и философските въпроси, законодателната рамка и т.н.

MOOC се състои от 6 модула и около петдесет видеоклипа от 5 до 10 минути, произведени с експерти по палиативни грижи.