Този MOOC е предназначен за студенти, завършващи средното си обучение (ритор, терминал и др.) и подготвящи влизането си в цикъл на висше образование, в гимназия или университет. Благодарение на този инструмент ще можете да попълните всички празнини, преди да започнете следващия цикъл на обучение. По-специално, ако се подготвяте за приемен изпит за обучение по медицина и дентална медицина, или за друг приемен тест, ще можете да откриете необходимите ресурси, за да ви помогнат да се представите в механиката. Този MOOC може да бъде полезен и ако сте записани в първата година на висшето образование и имате затруднения при изучаването на курса по физика. Благодарение на нашия опит в надзора на студенти в университета и в подготвителните дейности, общите трудности на студентите са ни познати. Съответно изградихме този MOOC, по-специално като изправихме ученика пред неговите представи и предварителни идеи.