Напълно безплатно премиум обучение OpenClassrooms

Поддържането на приемственост в трудовите договори може да бъде предизвикателство за компаниите. Тези трудности могат да бъдат причинени от поведението на служителите или икономическата несигурност.

Тези пречки могат да доведат до едно или повече уволнения.

Както знаете, този курс е посветен на прекратяване на трудови договори поради съкращения. Какви са правилата за уволнение по лични или икономически причини? Какво трябва да направя, ако съм принуден да прекратя трудов договор поради финансово състояние? Какви са правните и финансови последици за компанията?

В края на курса ще имате по-ясно разбиране какво трябва да направите.

Вие ще можете:

– Разграничете различните видове уволнение по лични причини.

– Разграничете различните видове икономически мотиви.

– Определете правните и финансовите последици от уволнението.

Този курс не обхваща всички закони и социални правила, които се прилагат при уволнението, той само ще ви предостави рамка, за да ги разберете. Правилата се променят често, при необходимост се консултирайте със специализиран юрист.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт→