Напълно безплатно премиум обучение OpenClassrooms

Законът „Avenir“ за професионалното обучение, приет на 5 септември 2018 г., коренно промени света на обучението във Франция. Специализираните институции се адаптираха към революцията на уменията, едно от най-големите предизвикателства през следващите години.

Уменията се развиват по-бързо от всякога: професиите изчезват, за да направят място на други, които са били непознати дотогава. Дигитализацията на бизнес процесите изисква нови умения и бърза адаптация. Ето защо една подходяща система за обучение е голямо предизвикателство за държавата и тези, които искат да гарантират достъпа си до заетост.

Това обучение е посветено на фундаменталните промени в системата за финансиране на професионалното образование. Преглеждаме критериите за акредитиране на образователни институции и програми за професионално обучение. Ние проучваме механизми като лични акаунти за обучение (CPF), придружени от механизма на Съвета за професионално развитие (CEP), за да предоставим по-добри съвети и насоки.

Обсъждат се различните инструменти, които компаниите и кариерните консултанти използват, за да помогнат на служителите да разработят и финансират своите различни курсове за обучение.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт→