Отложена няколко пъти от правителството поради здравната криза, реформата на осигуряването за безработица влиза в сила днес. Настъпват три основни събития: бонус-малус за компании от седем сектора, нови правила за условията за допустимост за осигуряване за безработица и намаляване на обезщетението за безработица за най-високите доходи.

Бонус-малусът беше предизборно обещание от президента на републиката. Считано от днес, прилага се за компании от седем сектора тежки потребители на къси договори:

Производство на храни, напитки и тютюневи изделия;
Производство и дистрибуция на вода, канализация, управление на отпадъците и контрол на замърсяването;
Други специализирани, научни и технически дейности;
Настаняване и хранене;
Транспорт и съхранение;
Производство на каучукови и пластмасови изделия и други неметални минерални продукти;
Дървообработване, хартиена промишленост и печат.

Тези сектори бяха избрани чрез измерване през периода между 1 януари 2017 г. и 31 декември 2019 г., средната им степен на отделяне, показател, който съответства на броя на прекратените трудови договори или временни работни назначения, придружени от регистрация в Pôle Emploi по отношение на работната сила на компанията.