Математиката е навсякъде, тя е в основата на много научни и технически знания и дава общ език на всички инженери. Това MOOC има за цел да прегледа основните понятия, необходими за започване на инженерни изследвания.

формат

Този MOOC е структуриран в 4 части: основни инструменти за алгебрично изчисление и геометрия, изучаване на обичайните функции, интегриране на обичайни функции и линейни диференциални уравнения и въведение в линейната алгебра. Всяка от тези части се третира три или четири седмици. Всяка седмица има пет или шест последователности. Всяка последователност се състои от един или два видеоклипа, представящи...

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →