MOOC, който предстои да откриете, ще ви позволи по интерактивен начин благодарение на игриви упражнения и чрез илюстрации и примери да се запознаете с основните понятия на административно-съдовата процедура.

Ще откриете характеристиките на съдебния процес, който е малко известен, защото получава малко медийно отразяване... освен по време на епизоди като пандемията Covid-19, където решенията на административните съдилища и Държавния съвет се коментират подробно.

Ще оцените сложността на многостранната и многофункционална юрисдикция, която със сигурност се занимава с различни спорове, за които понякога гражданите не знаят, че са и административни спорове (какъвто е случаят с голяма част от социалните спорове) и се разпростират и до консултантски мисии като като този на Сметната палата, когато издава доклад или на магистрати, участващи или председателстващи административни комисии.

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →