Безплатно обучение по Linkedin Learning до 2025 г

Проектите често се провалят поради липса на разбиране на очакванията на заинтересованите страни. Бизнес анализът може да помогне за решаването на този проблем чрез идентифициране и изясняване на тези изисквания в началото на проекта. Но бизнес анализът не е само идентифициране на нуждите. Освен това може да предостави решения и да гарантира гладкото изпълнение на инициативи. Целта на този курс е да представи основите на бизнес анализа. Той обяснява принципите на работата на бизнес анализатора, както и знанията и уменията, необходими за успешното изпълнение на тази роля. Обучителят също така обяснява процеса на бизнес анализ, който се състои от оценка на нуждите, идентифициране на заинтересованите страни, тестване, валидиране и крайна оценка. Всеки видеоклип обяснява защо бизнес анализът е ефективен и как може да се използва за оптимизиране на ефективността на организацията.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт→